Agenda
 
 
26 maart 2021
Rapport groep 3 t.m. 8 mee naar huis
29 t/m 31 maart 2021
Ouder-kind gesprekken groep 3 t.m. 7
1 april 2021
Paasviering en paaslunch in eigen klas
2 t/m 5 april 2021
Goede Vrijdag en Pasen
Kinderen vrij (vrijdag nood-BSO mogelijk)
20 t/m 22 april 2021
Eindtoets groep 8
24 april t/m 9 mei 2021
Mei vakantie