Schoolplein
 
 
De schoolpleincommissie is nu vier zaterdagen aan het werk geweest met veel hulp van ouders en de eerste resultaten zijn al volop in gebruik!

 

Heel veel organisaties en bedrijven sponsoren ons!