Schoolplein
 
 
De schoolpleincommissie is nu drie zaterdagen aan het werk geweest met veel hulp van ouders en de eerste resultaten zijn al volop in gebruik!

 

Heel veel organisaties helpen ons!