Groepen
 
 

Groep 5

Welkom in groep 5. We zijn met 29 kinderen en gaan eerst met meester Gijs en later dit jaar met juf Jessica er weer een leuk jaar van maken. In groep 5 hebben wij naast rekenen, taal en spelling o.a. begrijpend lezen en zaakvakken.

BERICHTEN

05 sep 2018 - Vliegwedstrijd
Preview foto

Op het moment van schrijven (5 september) zijn we zo’n drie weken bezig in groep 5. Vanmiddag werd er een vliegwedstrijd gehouden. De kinderen vouwden een vliegtuig en we gingen kijken wíe het verst kon vliegen. Alle kinderen kregen twee kansen. Sven’s vliegtuig vloog het verst, maar liefst 19.35 meter! Een fantastische prestatie! Vanzelfsprekend ontving Sven een oorkonde, om dit nooit meer te vergeten. Eervol tweede werd Max, die twee mooie en verre vluchten maakte en andere kinderen leerde hoe je zo’n vliegtuig moet maken!

Alle kinderen hebben nu gezaaid! De mimosa-plantjes (in het Nederlands “Kruidje-roer-me-niet” genoemd) komen bij sommigen al boven de grond. We kunnen niet wachten tot de plantjes groter zijn. Als je de blaadjes aanraakt, vouwen ze dicht en gaat zelfs de stengel naar beneden.

Met gymnastiek werken we meestal in drie groepen. Omdat onze les in groep 5 lang duurt, is er ook ruimte voor andere oefeningen. Deze week gingen we daarom ook touwtrekken en we hadden oefeningen op het wandrek, waarbij we ook het wandrek gingen optillen tot boven de hoofden van de kinderen, terwijl er kinderen op het wandrek zaten. Spectaculair!

Gelukkig werken de Snappet-tablets weer als vanouds. Af en toe werken we ook in de schriften, om het schrijven en het indelen van een bladzijde niet te verleren.

Met Trefwoord hoorden we verhalen over de schepping. We spraken over Adam en Eva. De naam Adam betekent “mens”. Eigenlijk gaat dit verhaal ook over jou en mij (als een spiegel). We keken naar het Nederlandse voornamenboek (op de site https://www.meertens.knaw.nl/nvb). Daarop zie je hoeveel mensen in Nederland, of de gemeente Rheden, jouw naam hebben. Ook, hoeveel mensen er in Nederland dezelfde naam hebben. Er wordt ook uitgelegd wat jouw naam betekent.

De informatieavond werd goed bezocht! Er zijn twee klassenouders (de moeders van Mink en Ella) en er zijn ook twee luizenouders (de moeder van Maartje en de vader van Isabel).

Mink en Lennard gaan volgende week een poppenkastvoorstelling houden en Ella en Lieve gaan ons iets vertellen over katten.

Tot zover, met een vriendelijke groet,

Meester Gijs.


23 aug 2018 - De eerste week
Preview foto

Nu juf Jessica thuis mag genieten van Loïs, ben ik, meester Gijs, aangesteld in groep 5 t/m november.  Er is in de eerste week al veel gebeurd. De klas werd ingericht. Zo staat er nu een klein aquarium met een aantal visjes erin. Guus gaat ons nog vertellen wáár de visjes oorspronkelijk vandaan komen, wat ze eten en andere info. Volgende week gaan we nog zaaien. We zaaien dan Kruidje-roer-me-niet (mimosa), een heel bijzonder plantje! De kinderen kunnen er thuis vast iets over vertellen. Max zorgt voor de bloempotjes en de potgrond. De natuur is sowieso voor kinderen heel interessant! Enkele kinderen vingen vuurwantsen, die op het schoolplein te vinden zijn. Over het leven van die dieren horen we nog; Lotte en Ella zijn een korte presentatie aan het voorbereiden.

Verder staat er voorlopig ook een poppenkast in de klas! Kinderen kunnen in tweetallen een verhaal voorbereiden en voor ons spelen. Mats en Job hebben al gespeeld en dat zag er heel goed uit! Verder hebben we een echte (knuffel-) hond in de klas, die heerlijk in zijn mandje ligt. Soms komt zo’n knuffel echt van pas, als een kind b.v. verdrietig is. Eenmaal in de week gaan we “hutjeslezen”. Van grote doeken bouwen we hutjes in de klas, waarin de kinderen gaan zitten of liggen om vervolgens lekker te gaan lezen. We hebben nog een aantal grote doeken/lakens/picknickkleden/….. nodig!

In de klas staan zes planten, die ik heb meegenomen uit een kinderhuis, waar ik t/m juli ook nog werkte (als pedagogisch werker in de crisisjeugdopvang). Ik heb er tien jaar gewerkt, vooral in weekenden en vakanties, maar nu is het tehuis onlangs gestopt.

Voor de kinderen heb ik een muziekboekje gemaakt. Veel kinderen hebben gevraagd of ze het boekje mogen meenemen naar huis om het daar te laten zien. Áls ze het meenemen, geef het dan de volgende dag weer mee terug s.v.p.! Af en toe, tussen de lessen, aan het begin en het eind van de dag, even lekker zingen! De kinderen zijn er erg enthousiast over! Er wordt nog niet heel goed gezongen, maar dat komt in de komende weken vast goed.

In de geschiedenislessen zijn we nu bezig met de middeleeuwen. Ik heb een verhaal verteld over een middeleeuwse stad. Er is gesproken over de tachtigjarige oorlog, Willem Van Oranje, het Wilhelmus (dat ook in het muziekboekje staat), enz.

Heel fijn dat de moeder van Ella in de bibliotheek (40) boeken wil halen voor onze klas! Lezen moet zoveel mogelijk een feest zijn. Het is belangrijk dat kinderen boeken lezen die zij echt spannend, humoristisch of wat dan ook vinden. De kinderen hebben hun wensen op een blad geschreven en de moeder van Ella (én Ella zelf!) gaan hun best doen om aan de wensen van de kinderen tegemoet te komen. Super bedankt!

Er is nog veel meer te vertellen, maar ik laat het hier even bij! Een hartelijke groet, “meester” Gijs.


17 aug 2018 - Van harte gefeliciteerd!
Preview foto In de vakantie hebben we het fantastische bericht ontvangen dat juf Jessica van Haeren (groep 5) en Djody Imhoff een dochter hebben gekregen op 28 juli. Ze heet Loïs Imhoff.