Praktische informatie
 
 

Brengen

We willen graag op tijd starten met de lessen om 8.30 uur. Daarom gaat de eerste bel om 8.25 uur en de tweede bel om 8.30 uur. Bij de tweede bel verwachten we dat alle kinderen in de klassen zitten en de lessen kunnen beginnen.

 

- De kinderen in de groepen 1 en 2 mogen elke dag door hun ouders in de klas worden gebracht. De kinderen in groep 3 mogen elke dag door hun ouders naar de klas worden gebracht tot aan de herfstvakantie.

- De andere groepen, en groep 3 vanaf de herfstvakantie, hebben één dag in de week inloop waarbij hun ouders mee de klas in mogen om een praatje te maken en een kijkje te nemen in de groep van hun kind.

Deze dag is voor alle groepen de woensdag.

Ouders gaan de andere dagen niet mee de school in maar nemen buiten afscheid van hun zoon en/of dochter.

 

Voor schooltijd is er geen toezicht op het plein, omdat de kinderen vanaf kwart over acht naar binnen mogen. Laat uw kinderen daarom niet te vroeg komen.

 

Ophalen

Met ophalen wachten alle ouders buiten op de kinderen. De leerkrachten van de kleuters en groep 3 brengen de kinderen naar buiten om 14.00 uur.