TSO Kinderstralen
 
 
Het overblijven op de Arnhorst wordt verzorgd door Kinderstralen, Lunchen op school.

Voor meer informatie en om uw kind(eren) in te schrijven klikt u hier.

 

Deze opvang stopt per 6 juli 2018, omdat de Arnhorst m.i.v. schooljaar 2018/2019 overgaat op een ander rooster; het vijf-gelijke-dagenmodel.