TSO Kinderstralen
 
 
Het overblijven op de Arnhorst wordt verzorgd door Kinderstralen, Lunchen op school.

Voor meer informatie en om uw kind(eren) in te schrijven klikt u hier.