KWINK
 
 
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale- en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.
De gouden weken.

De eerste weken van een schooljaar zijn van groot belang voor het vormen van een veilige, gezellige groep. De digitale methode Kwink geeft lessen en ideeën om hier aan bij te dragen.

De weken voor de herfstvakantie staan in het teken van kennismaking en het goede voorbeeld geven. De leerkracht zal moeten laten zien hoe hij of zij het in de klas wil hebben. De kinderen krijgen aanbod in het 'kennen' van zichzelf en het 'kennen'en zien staan van de ander. De gouden regel is; behandel een ander zoals jij zelf ook behandeld wilt worden. In de klassen hangen zichtbaar de teksten en regels die de afgelopen weken de revue hebben gepasseerd.

De kinderen zoeken, tasten, botsen, en vinden de juiste plek in de groep.

In het sociaal emotioneel leren zijn de eerste weken bepalend voor een goed schooljaar.

 

De eerste helft van het schooljaar hebben we achter de rug. De groep heeft de formingfase achter de rug en vanaf dit moment worden de sociale vaardigheden verder uitgebouwd en geoefend in de praktijk.

Het uiteindelijke doel is het het hebben van een leuke en veilige groep. Kinderen weten wat zelfmanagement inhoud, dat er besef van henzelf en besef van de ander is zodat er een gezonde relatie ontstaat tussen individu en de groep of de mensen om hen heen.

De lessen van Kwink geven een casus, een praktijkvoorbeeld waar de kinderen zich meestal mee kunnen identificeren zodat de situatie dicht bij hunzelf blijft. De thema's zijn dezelfde in de verschillende bouwen, maar de inhoud is anders.

De komende weken staat centraal wat je kunt doen bij conflicten of ruzies. Boos zijn mag en is ook goed, maar wat dan verder te doen? Boos blijven is niet gezond en niet prettig.  En wat kun je doen om ervoor te zorgen dat iemand niet alleen komt te staan?

Verder komen de onderwerpen kindermishandeling en verliefdheid aan de orde.

Ook is er aandacht voor sociale media, wat doe je wel en wat niet? Wat deel je wel en wat nooit?

Uitgebreide beschrijving van de theorie is te vinden als je zoekt op Kees van Overveld, gedragswetenschapper. Deze theorie staat centraal in het sociaal emotioneel leren in Kwink.