Trefwoord
 
 
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort.

De afgelopen periode hebben wij met Trefwoord gewerkt aan hoe je met elkaar omgaat; hoe voel je je thuis in de groep?; wanneer is een plek voor jou een veilige plek?

 

Nu zijn we bezig met het thema 'Samen leven'. In Nederland leven wij met heel veel mensen op een klein stukje grondgebied. Wat betekent het dan dat we samen leven? Er zijn veel verschillende culturen en sociale groepen in onze samenleving. Dat levert een gekleurd en gevarieerd Nederland op, maar ook spannende vragen: Hoe kunnen groepen zichzelf blijven en tegelijk deelnemen aan de samenleving als geheel? Wat is de bindende kracht?

 

Ook de Bijbelverhalen gaan over samen leven. De doortocht door de Jordaan en de intocht in Jericho bijvoorbeeld. Het volk Israël krijgt het Beloofde Land niet zomaar; ze moeten er iets voor doen.

 

Alle verschillende groepen die naast elkaar leven, kunnen die ook samen leven? Als je de verschillen benadrukt, komen groepen apart te staan, maar door iedereen in een keurslijf te dwingen, ontstaan fricties...

 

De Bijbelverhalen van lang geleden bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar samen zoeken we naar antwoorden.

 

In schools verband kijken we vooral naar wat we kunnen leren uit de (spiegel)verhalen om ons te helpen bij ons eigen handelen.