Trefwoord
 
 
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort.

Het thema waar we nu aan werken is: 'Kiezen'. Je komt van de wieg tot het graf voor keuzes te staan van simpele tot ingewikkelde. Van 'Wat neem ik op mijn brood?' tot 'Wil ik mijn organen doneren?'

De complexe samenleving waarin wij leven vraagt van ons kinderen te helpen bij dit leren kiezen.

 

Keuzes maken en beslissingen nemen doe je niet vanuit het niets. Bewust of onbewust spelen ervaringen en waarden daarbij een rol. Hou je bijvoorbeeld rekening met de ander of denk je aan jezelf? In de keuzes die je maakt spelen bovendien onze levensbeschouwing, onze kijk op het leven en welke plek wij daarin innemen een rol.

 

Aan de hand van het Bijbelboek Ruth gaan wij hier op in. Hoe vrij of onvrij ben je in het maken van keuzes? Hoe ga je met dilemma's om? Wat zijn de consequenties van je keuze? Hoe ga je om met teleurstelling en spijt, maar we kijken ook naar de voldoening die een gelukkige keuze je kan opleveren.