Aanmelden
 
 
U kunt uw kind aanmelden bij ons voor geboortejaar 2020 en 2021. We hanteren een grens van 28 kinderen per leerjaar, tot en met geboortejaar 2019 zitten we vol. U kunt bellen of een mail sturen met de vraag voor een voorlopig aanmeldingsformulier. Op dit moment vinden er, in verband met het coronavirus, geen rondleidingen of kennismakingsgesprekken plaats op school.

 

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben proberen we zo goed mogelijk te begeleiden. Wat wij wel en niet aan ondersteuning kunnen bieden en overige informatie kunt u lezen in onze schoolgids en het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).