BOEIenD VSO en BSO
 
 

BOEIenD staat voor Brede Ontwikkeling Educatie Identiteit en Dynamiek 

 

Sinds 14 maart 2011 hebben we de Buitenschoolse opvang (BSO) in eigen beheer.

Hieraan ligt ten grondslag dat we willen doorgroeien naar een integraal kind centrum. De BSO is ondergebracht bij BOEIenD Kinderopvang. Zij biedt buitenschoolse (BSO), vakantie opvang en opvang tijdens studiedagen. De voorschoolseopvang is tijdelijk gestopt, bij voldoende animo starten we weer.

 

De algemene directie is Anton Brinkhuis en Inge verzorgt de administratieve zaken en is stafmedewerker. Iris is locatieleider en pedagogisch medewerker net als Ilja, Angela, Nahide, Esther, Lars en Stephan. Kinderen die op school zitten kunnen terecht bij de BSO, als er voldoende leidsters zijn.

Communicatie naar ouders

Ouders worden regelmatig geïnformeerd over hoe het gaat op de BSO, wat de activiteiten zijn in de vakanties of na schooltijd en over andere activiteiten. Dit gebeurt door middel van het ‘Horstnieuws’, Parro en de website BOEIenD Kinderopvang.

 

Voor vragen kunt u mailen naar administratie.boeiend@pcbo-rheden.nl

 

Oudercommissie BOEIenD op de Arnhorst

De BSO Boeiend op de Arnhorst vindt het belangrijk dat ouders meedenken bij het beleid van Boeiend. Daarom is er een oudercommissie aangesteld. De oudercommissie heeft als doel:

1. de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen

2. de ouders/verzorgers van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie

3. de directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit                                

 

Op dit moment zitten in de oudercommissie Manou en Sarai. Er is nog één vacature.

 

Activiteiten

Voorbeelden van onderwerpen waarover de oudercommissie zich buigt zijn: het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, beleid op gebied van opvoeding en begeleiding, veiligheid en gezondheid, openingstijden en de prijzen. 

Naast deze taken zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van activiteiten en ouderavonden.

 

Contact

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. Daarnaast zijn er ook zaken die de directie met ons wil bespreken. Als ouder/verzorger kun je dan ook met al jouw suggesties ten behoeve van de BSO terecht bij de oudercommissie.

Als oudercommissie zullen wij proberen zo duidelijk mogelijk te communiceren. Dit doen wij door het schrijven van stukjes in de nieuwsbrief en uiteraard door onze aanwezigheid bij de BSO op de momenten dat wij onze eigen kinderen brengen en halen.