Visie en Missie
 
 

Verbondenheid

Doelgericht

Eigenheid

Verbondenheid

Wat willen we zien bij onze leerlingen:

 • komen met plezier naar school
 • hebben een onderzoekende, nieuwsgierige houding
 • begrijpen om vervolgens begrepen te worden
 • functioneren in een groep op basis van vertrouwen
 • nemen verantwoordelijkheid voor het groepsproces
 • voelen de verbondenheid van onderbouw tot bovenbouw
 • houden rekening met de natuur

Wat willen we zien bij leerkrachten:

 • vinden collegialiteit heel erg belangrijk
 • maken bewust ruimte om tijd voor elkaar te hebben
 • blijven voortdurend in ontwikkeling leren van en met elkaar, door goed te luisteren

Op welke wijze richten we ons onderwijs in:

 • we werken met coöperatieve werkvormen
 • we zoeken de verbondenheid met externe partijen
 • we vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk
 • we leren ook buiten de groep (school- brede activiteiten)
 • we vieren samen (christelijke) feesten en voeren gezamenlijk projecten uit

 

Doelgericht

Wat willen we zien bij onze leerlingen:

 • zij voelen een intrinsieke motivatie om leerdoelen te behalen
 • zijn leergierig en kritisch op hun eigen werk
 • voelen zich veilig in de klas en durven uit hun comfortzone te stappen

Wat willen we zien bij leerkrachten:

 • zij hebben kennis van de leerlijnen en richten daar hun onderwijsaanbod op in
 • passen hun onderwijsaanbod aan op de leerlijnen
 • bieden een rijke leeromgeving aan
 • staan voor adaptief onderwijs, wanneer het gaat om het behalen van de leerdoelen
 • richten zich op het kennisoverdracht én het aanleren van vaardigheden

Op welke wijze richten we het onderwijs in:

 • we werken met zichtbare doelen in de klas
 • we leren de kinderen zelfstandig te werken en hebben van een actieve houding tijdens het leren
 • we geven directe instructie
 • we werken met weektaken
 • we hanteren de cyclus van groepsbesprekingen
 • we staan voor een open houding om tot een doelgericht resultaat te komen

Eigenheid

Wat willen we zien bij onze leerlingen:

 • doen succeservaringen op
 • durven en mogen fouten maken
 • mogen bij ons op school en in de klas meedenken en meebeslissen
 • komen met plezier naar school
 • accepteren elkaar zoals ze zijn
 • voelen zich veilig en durven zich te uiten

Wat willen we zien bij leerkrachten:

 • stralen enthousiasme uit
 • geven uitdagende lessen
 • ‘zien’ alle kinderen in de klas
 • geven leerlingen vertrouwen en durven “los te laten”
 • hebben respect voor elkaar
 • geven hedendaags en eigentijds onderwijs
 • investeren in hun eigen professionele ontwikkeling
 • stellen zich kwetsbaar op

Op welke wijze richten we het onderwijs in:

 • we vinden welbevinden en betrokkenheid erg belangrijk
 • we maken gebruik van onze (nieuwe) werkplekken
 • we werken met een plusklas, verrijkingsgroep en een praktijkklas
 • we werken met leerroutes op basis van eigenaarschap
 • we vinden een positieve sfeer heel erg belangrijk, zowel in de klas als in de hele school

 

 

Dit is onze MISSIE                                            

Ontdekkend, onderzoekend, ontwerpend, oplossend en ondernemend onderwijs!

 

Uitgangspunt voor ons onderwijs

 

Het onderwijs op de Arnhorst wordt vormgegeven vanuit drie pijlers:

 1. Actueel onderwijs
 2. Samen ‘zijn’ en samen leren
 3. Ontdekkend leren

Onze kinderen staan centraal. Verschillen tussen leerlingen zijn een gegeven. We hebben hoge verwachtingen en streven ernaar om bij het kind passende doelen te bereiken. Het onderwijs richt zich op brede toerusting en vorming; gericht op persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de maatschappij. Leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en niveau.