Ouderraad
 
 
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van de Arnhorst en is vooral actief bij praktische zaken. De OR-leden helpen het team bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten rond de Sint, Kerst en Pasen. Ook zorgt de ouderraad voor de uitvoering van door henzelf of door anderen aangeboden activiteiten. Voorbeelden zijn: het zomerfestival, lichtbirigade, schaatsbaan, talentenshow en eindfeest.

 

De ondersteunende rol van de ouderraad is voor het team onmisbaar. De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar.

 

De ouderraad is bereikbaar via administratie.arnhorst@pcbo-rheden.nl en bestaat uit de volgende personen:

Mathilde, Inge, Simone, Sarai en Marije.