Onze school ligt in een prachtige omgeving, dit zien we als een buitenkans. Het mooie terrein met verschillende speeltoestellen, een voetbalveldje en een huttenbouwplek prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Dat geeft meteen een warm gevoel. 

Wat is hier allemaal te beleven?

  • De Arnhorst is met het huidige leerlingenaantal van 230 een gemiddeld grote school.
  • Jong en oud kent elkaar.
  • Er wordt gewerkt met 9 groepen.
  • Er zijn drie gemengde kleutergroepen (groep 1 en 2 bij elkaar).
  • De groepen 3 tot en met groep 8 zijn enkele groepen.
  • De groepsgrootte varieert van 24 kinderen tot 31 kinderen.
  • Het team bestaat uit zestien leerkrachten, vier onderwijsassistenten en één schoolleider.
  • Er is een aantal leerkrachten met specifieke taken zoals: een intern begeleider voor het coördineren van de zorg, twee coördinatoren kunst en cultuur, twee coördinatoren techniek &wetenschap en een coördinator ICT.
  • Het team wordt bijgestaan door veel ouders, die hun bijdrage leveren aan allerlei activiteiten.