Ouders
 
 
Goed onderwijs wordt gedragen door ouders. Dat is zeker op onze school het geval. Ouders kunnen vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan zitting nemen in de medezeggenschapsraad, ouderraad of ouderplatform. Meer informatie hierover kunt u lezen in de schoolgids.